ترجمه رسمی احوال شخصیه

ترجمه رسمی احوال شخصیه یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین نوع کار در امر ترجمه است. به همین دلیل، انجام چنین کاری باید بر عهده کسانی گذاشته شود که از علم و مهارت کافی برخوردار هستند. از این رو، دارالترجمه رسمی تبریز با انتخاب مترجمین زبده اقدام به ترجمه رسمی ترکی استانبال احوال شخصیه و ترجمه رسمی انگلیسی احوال شخصیه کرده است. در ادامه این مطلب، موارد قابل تائید در ترجمه احوال شخصیه به طور مختصر و مفید ارائه شده است. لازم به ذکر است که شما می‌توانید از سرویس ترجمه رسمی آنلاین در دارالترجمه رسمی تبریز نیز برخوردار شوید.

گواهی ولادت

ترجمه گواهی ولادت با مهر پزشک مربوطه و تائید سازمان نظام پزشکی قابل تائید است.

گواهینامه رانندگی بین المللی

تائید ترجمه و برابر اصل کپی گواهینامه که توسط مترجم رسمی انجام گردیده از نظر این اداره کل بلا مانع است.

کارت پایان خدمت

ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت همراه با اصل قابل تائید است و با دقت نظر کارشناسان و محترم تائید اسناد و مدارک عکس کارت ارزش قانونی جهت ترجمه و تائید ندارد.

وصیت نامه

ترجمه وصیتنامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تائید است و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفیذ وصیتنامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه جهت استناد الزامی است. لازم به ذکر است اقلیتهای مذهبی از این قاعده مستثنی است.

گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه گواهی سوء پیشینه طبق اعلام پلیس بین الملل تا سه ماه پس از تاریخ صدور قابل تائید است و سندی که تاریخ آن گذشته قابل ترجمه و تائید نمی‌باشد.

رونوشت سند طلاق

ترجمه رونوشت طلاق در صورتیکه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفتر خانه باشد قابل تائید است.

مدرک جنبی: شناسنامه یکی از طرفین(درصورت نیاز به تائید وزارت امور خارجه)

سند طلاق

ترجمه سند طلاق در صورتیکه خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفتر خانه قابل تائید است.

مدرک جنبی: شناسنامه یکی از طرفین (درصورت نیاز به تائید وزارت امور خارجه

سند ازدواج

ترجمه سند ازدواج در صورتیکه خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفتر خانه باشد قابل تائید است، ضمناً ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تائید نمی‌باشد.

گواهی تجرد

ترجمه گواهی تجرد در صورتیکه توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه بر اساس استعلام اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امورد خارجه صادر شده باشد قابل تائید است.

خلاصه فوت

ترجمه خلاصه فوت همراه با اصل ممهور به مهر ثبت احوال قابل تائید است. کلیه گواهینامه‌های صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر سازمان قابل ترجمه و تائید است.

رونوشت سند ازدواج

ترجمه رونوشت ازدواج در صورتیکه از دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفتر خانه باشد قابل تائید است.

گواهینامه رانندگی

ترجمه گواهینامه رانندگی همراه با اصل قابل است و عکس گواهینامه ارزش قانونی جهت ترجمه و تائید ندارد.

شناسنامه

ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم خوردگی و ممهور بودن به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تائید است. در صورتی که صاحب شناسنامه بالاتر از ۱۵ سال باشد، شناسنامه حتمأ باید عکس دار باشد.طبق بخشنامه شماره ۲۲/۳۲۸۷ مورخه ۷۳/۶/۲۰ سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه‌های سابق فاقد اعتبار بوده و چنانچه کسی موفق به تعویض شناسنامه خود نشده باشد ترجمه آن قابل تائید نمی‌باشد، مگر اینکه صاحب سند فوت نموده و تاریخ فوت در شناسنامه قید شده باشد.

ترجمه آنلاین رسمی در تبریز

دارالترجمه رسمی تبریز که لقب اولین دارالترجمه رسمی دو زبانه در تبریز را یدک می‌کشد، اکنون در ادامه خدمات ویژه خود اقدام به راه اندازه بخش ترجمه آنلاین رسمی در تبریز نیز نموده و از این طریق، راه بسیار همواری برای ترجمه رسمی غیرحضوری در تبریز به وجود آورده است. شما می‌توانید برای ترجمه رسمی ترکی یا ترجمه رسمی انگلیسی تمامی اسناد و مدارک خود به راحتی از منزل خود اقدام نمایید و در سریع‌ترین زمان، بهترین کیفیت از ترجمه را دریافت نمایید.