ترجمه امور مربوط به اتباع بیگانه

  • حامد اصغری
  • تاریخ: 1399-06-24

ترجمه امور مربوط به اتباع بیگانه

ترجمه امور مربوط به اتباع بیگانه از زیرشاخه‌های ترجمه رسمی و جزو خدماتی است که در دارالترجمه رسمی تبریز به دو صورت ترجمه رسمی ترکی و ترجمه رسمی انگلیسی انجام می پذیرد. در واقع، ترجمه امور مربوط به اتباع بیگانه از آن جهت که دارای نکات خاص و جزئیات دقیقی است، باید توسط افرادی صورت پذیرد که مهارت و تجربه کافی در امر ترجمه رسمی را دارا هستند. از این رو، دارالترجمه رسمی تبریز با استفاده از چندین مترجم رسمی ممتاز اقدام به ترجمه چنین اسناد و مدارکی نموده است.

کدام اسناد و مدارک مربوط به اتباع بیگانه برای ترجمه قابل تائید هستند؟

مثل سایر حوزه‌های ترجمه رسمی، در ترجمه امور مربوط به اتباع بیگانه نیز برخی از موارد قابل تائید بوده و برخی قابل تائید نیستند. بنابراین برای سهولت کار شما در تشخیص و تمایز چنین مواردی، در ادامه این مطلب، اسناد و مدارک قابل تائید برای ترجمه رسمی امور مربوط به اتباع بیگانه را به صورت مختصر و مفید به شما توضیح داده‌ایم.

اسناد مربوط به ازدواج‌های بنیاد صدر

ترجمه ازدواج‌های شرعی صادره از (بنیاد صدر) مربوط به اتباع خارجی که در ایران دارای سفارتخانه نیستند قابل تائید نیستند.

کارت سبز بیگانگان

ترجمه کارت سبز اتباع بیگانه، ضمن صدر و گواهی از فرمانداری‌های محل سکونت جهت اصالت کارت سبز به استناد بخشنامه شماره ۲۰۹/۱۴ مورخ ۸۰/۲/۹، قابل تائید است.

ازدواج های شرعی

ترجمه گواهی‌های صادره از سوی فرمانداری‌ها در مورد ازدواج‌های شرعی اتباع بیگانه که فاقد سفارتخانه در ایران هستند به استناد بخشنامه شماره ۱۲۲۱۵/۱۴ مورخ ۷۸/۸/۱۰ وزارت کشور، قابل تأیید است.

ترجمه رسمی ترکی و انگلیسی در تبریز

ترجمه رسمی ترکی در تبریز از خدماتی هست که دارالترجمه رسمی تبریز به عنوان اولین ترجمه دوزبانه در تبریز به مشتریان خود ارائه می‌دهد. کما اینکه این دارالترجمه همچون گذشته همچنان به ارائه خدمات مربوط به ترجمه رسمی انگلیسی در تبریز نیز می‌پردازد. ناگفته نماند که دفتر ترجمه رسمی تبریز در ادامه خدمات خود به تازگی سرویس ترجمه رسمی آنلاین نیز راه اندازی کرده تا به وقت و انرژی مشتریان ارزش بیشتری قائل شود.

دیدگاهی وجود ندارد


یک دیدگاه ارسال کنید