ترجمه گواهینامه ها

  • حامد اصغری
  • تاریخ: 1399-06-26

ترجمه رسمی گواهینامه‌ها

ترجمه رسمی ترکی در تبریز و همچنین ترجمه رسمی انگلیسی توسط دارالترجمه رسمی تبریز به انجام ترجمه گواهینامه‌ها مختلف نیز مربوط می‌شود. در این راستا، دارالترجمه رسمی تبریز، ضمن ارائه اطلاعات کامل و دقیق در مورد امکان تائید یا عدم تائید گواهی‌های مختلف، آمادگی خود را برای انجام ترجمه رسمی گواهینامه‌های مختلف را اعلام می‌دارد. برای آشنایی با گواهی‌های قابل ترجمه در دفتر ترجمه رسمی تبریز، ادامه این مطلب را مطالعه فرمائید.

ترجمه رسمی ترکی در تبریز

ترجمه رسمی ترکی در تبریز به صورت حضوری و غیرحضوری و ترجمه رسمی ترکی در تهران، اصفهان، اردبیل و هر شهر دیگری با مراجعه به سایت دارالترجمه رسمی تبریز و با استفاده از سرویس ترجمه رسمی آنلاین این دارالترجمه امکان پذیر است. بنابراین اگر مدرک یا گواهی یا سندی دارید که نیازمند انجام ترجمه ترکی است، دیگر نباید دغدغه‌ای برای یافتن مترجمان زبده و کاربلد داشته باشید.

ترجمه رسمی انگلیسی در تبریز

همانند ترجمه رسمی ترکی در تبریز، ترجمه رسمی انگلیسی در تبریز نیز به دو صورت حضوری و غیرحضوری و ترجمه رسمی ترکی در اردبیل و زنجان، تهران و سایر شهرها با استفاده از خدمات ترجمه رسمی آنلاین دارالترجمه رسمی تبریز میسر است. با توجه به راه اندازی سرویس آنلاین، دارالترجمه رسمی تبریز تمرکز بسیار بالایی به ارائه خدمات ممتاز و بی نظیر در این سرویس گذاشته است. از این رو، شما می‌توانید به راحتی و با نشستن در منزل خود، تمامی خدمات مربوط به ترجمه رسمی ترکی و انگلیسی را در هر یک از شهرهای ایران دریافت نمایید.

ترجمه رسمی گواهی‌های آموزشی کوتاه از جهاد دانشگاهی

ترجمه گواهینامه‌های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل تائید بوده و دارالترجمه رسمی تبریز به صورت ترجمه رسمی حضوری و ترجمه رسمی آنلاین خدمات آن را ارائه می‌دهد.

ترجمه رسمی گواهی‌های آموزشی دوره‌هایی زبان

ترجمه گواهی‌های صادره از مراکز آموزشی دوره‌هایی زبان چنانچه به صورت شرکتی اداره می شوند ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با درج موضوع فعالیت آموزشی برای شرکت و در غیر این صورت با مجوز آموزش و پرورش قابل تائید است.

ترجمه رسمی گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت ادارات

ترجمه دوره‌هایی آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) که از طرف ادارات و یا سازمان‌های دولتی صادر شده باشد قابل تائید است. شما می‌توانید برای ترجمه رسمی ترکی در تبریز یا ترجمه رسمی انگلیسی این گواهی‌ها به سایت دارالترجمه رسمی تبریز مراجعه کنید و اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید.

ترجمه رسمی گواهی‌های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای

ترجمه گواهینامه‌های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان فنی حرفه ای صادر شده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تائید است.

ترجمه رسمی گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت از سازمانها

ترجمه گواهیهای آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایزایران ممهور به مهر مرجع صادر کننده قابل تائید است.

ترجمه رسمی گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت شرکتهای خصوصی

ترجمه دوره‌هایی آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف شرکتها ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با موضوع فعالیت شرکت و مجوز آموزش آموزش قابل تائید است.

مدرک جنبی: آگهی تاسیس در روزنامه رسمی / مجوز آموزش و پرورش

ترجمه رسمی گواهی‌های فرهنگی و هنری

ترجمه گواهیهای صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی و فعالیتهای هنری ضمن تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل تائید است.

ترجمه رسمی گواهی‌های وکلاء

ترجمه گواهیهای صادره از دفاتر وکالتی و پروانه وکالت با تائید کانون وکلا قابل تائید است ضمناً متذکر می شود چنانچه گواهیهای صادره مربوط به پرونده مطروحه در دادگاه باشد ضمن تصدیق شعبه مربوطه قابل تائید است.

ترجمه رسمی گواهی‌های کشتیرانی

ترجمه گواهی‌های صادره از کشتیرانی ممهور به مهر کشتیرانی والفجر ۸ قابل تائید است. برای ترجمه رسمی ترکی گواهی‌های کشتیرانی و همچنین ترجمه رسمی انگلیسی این گواهی نیز می‌توانید مانند سایر اسناد، مدارک و گواهی‌ها به صورت آنلاین اقدام نمایید و در مدت زمان کوتاه ترجمه مد نظر را در اختیار داشته باشید.

ترجمه رسمی بارنامه‌های و اسناد صادرات و واردات

ترجمه بارنامه‌هایی گمرکی و اسناد مربوطه به واردات و صادرات با مهر گمرک قابل تائید است.

ترجمه رسمی احکام قهرمانی و رشته‌هایی ورزشی

ترجمه حکم قهرمانی در رشته‌هایی مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل تائید است.

ترجمه رسمی گواهینامه‌هایی دریانوردی

ترجمه گواهینامه‌هایی دریانوردی با مهر کشتیرانی قابل تائید بوده و کپی برابر اصل از گواهینامه‌هایی دریانوردی که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تائید است.

ترجمه رسمی پاسپورت

ترجمه رسمی پاسپورت یکی از مهم‌ترین خدمات ارائه شده در دارالترجمه تبریز به شمار می‌رود. در این راستا بهتر است بدانید که ترجمه پاسپورت در صورتیکه از زمان انقضاء آن نگذشته باشد قابل تائید بوده و کپی برابر اصل از پاسپورت که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد قابل تائید است.

ترجمه رسمی موجودی حساب

ترجمه گواهی موجودی حساب تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل سه میلیون تومان قابل تائید است و مبالغ بالای این رقم توسط امور بین الملل وابسته به بانکها واقع در تهران صادر و یا در شهرستانها توسط سرپرستی امور شعب بانک تائید شود.

ترجمه رسمی حساب‌های بانکی

ترجمه گواهی گردش حسابهای بانکی با مهر و امضاء بانک مربوطه و بخش حقوقی یا اداراه بین الملل آن بانک قابل تائید است. در شهرستانها با تائید اداره سرپرستی امور شعب بانک مربوطه قابل تائید است.

ترجمه رسمی فیش‌هایی حقوقی

ترجمه فیش‌هایی حقوقی از ادارات دولتی قابل تائید است. فیش‌هایی حقوقی صادر شده توسط بخش خصوصی در صورتی تائید می گردند که مدارک جنبی زیر را به ضمیمه داشته باشد

مدرک جنبی: روزنامه رسمی شرکت / جواز تاسیس – دفترچه بیمه – مدرک تحصیلی مرتبط

ترجمه رسمی قبوض آب و برق و تلفن و گاز

ترجمه قبضهای آب و برق و تلفن و گاز قابل تائید است.

ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون

کارت واکسیناسیون با تائید نظام پزشکی یا مراکز بهداشتی دولتی قابل تائید است.

ترجمه رسمی کارت بازرگانی

ترجمه کارت بازرگانی با تائید وزارت بازرگانی قابل تائید بوده و کپی برابر با اصل از کارت بازرگانی توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تائید است.

دیدگاهی وجود ندارد


یک دیدگاه ارسال کنید